Framgångsrika affärscoachexperter och varför du behöver dem

Framgångsrika affärscoachexperter och varför du behöver dem

Coaching blir ett vanligt ord i företagsmiljön. Många definitioner byter ut termen med mentorskap. Experter som t.ex Melissa Bauknight, koppla coaching till det autentiska utbytet av kunskap och erfarenheter som driver en till fullt uttryck. Som en term lånad från idrotten kan man dra slutsatsen att en tränare tar en idrottare genom varje steg; lära sig taktik, utmaningar, hinder, personlig omvårdnad och vinner. En person som driver ett företag skulle fungera bra med ett externt perspektiv, en person som ger en realistisk uppfattning om balansen mellan arbete och privatliv. Denna mentor tar ett personligt tillvägagångssätt och ger råd till företagsägaren om hur de kommer att finna tillfredsställelse och betydelse i sitt företag. Sålunda är affärscoaching ett samarbetande och strategiskt engagemang mellan chefer eller entreprenörer och professionella coacher medan de arbetar med affärsframgång. 

När man startar ett företag, utformar de en vision men det blir mer fördelaktigt att ha någon som vägleder för att anpassa visionen till personliga värderingar. En affärscoach är en intervenient och brygga som blir en partner för radikal och personlig förståelse för affärskunskaper. De ger råd om affärsrelaterade frågor som målsättning, ansvarighet och prognoser. De tittar på affärsmiljön och dess effekter på prestanda. De behöver förändra individuella beteendeegenskaper och subjektiva upplevelser för att anta rätt attityder. Introspektion, kreativitet och kritiska perspektiv är några av de färdigheter som affärscoacher ger för att ge kunderna möjlighet att maximera potentialen. En tillväxt av inre jag ökar direkt verksamheten eftersom entreprenören skaffar sig bättre ledarskapsförmåga, och bygger förtroende och andra kompetensförmågor. Sålunda är coaching bortom ett engångstillfälle och inskärper en chefs fulla verktygslåda. 

En chef eller entreprenör vet vikten av tillväxt eftersom de bestämmer takten och passionen för att nå ett mål. De kommer att sakna en brinnande önskan att växa om deras mål inte kan kopplas till personliga drömmar och planer. En coach går alltså in för att anpassa målen och målen vad gäller relevans och prioritet. Coachen ingriper och bevakar regelbundet utifrån överenskommelse med ägaren för att skapa färdplaner och sätta perspektiv på målen. Affärscoaching är ett viktigt paket i den ständigt föränderliga miljön eftersom färdigheter som är tillämpliga idag kan bli överflödiga i nästa minut. Därför måste chefer med många års erfarenhet finslipa och polera sina förmågor. Deras arbetsplats är också en mångfaldig miljö och cheferna måste skapa en inkluderande miljö. De behöver vägledning om hur distansarbete, flextid och seniora och yngre anställda kan passa för att gynna företaget. Den större arbetskohorten har till exempel millennials och en sådan kategori växte i en miljö av ständig feedback och kommunikation från kamrater, föräldrar och till och med sociala medier. De behöver alltså en chef som kan föra dialog eller ge ständig feedback om en chef försöker attrahera eller behålla dem. På den operativa nivån skapar den snabba teknikutvecklingen en efterfrågan på expertis för att upptäcka förändringar innan de inträffar. Chefer behöver en coach som lyfter fram indikatorerna på möjligheter. Att omfamna coaching utgör det första steget till tillväxtinriktning, vilket leder till positiv förändring. Sådana individer vet att förändring korrelerar med förbättring eftersom de öppnar sina sinnen för nya idéer, kunskap och insikter. De är flexibla, uppskattar feedback och utmanar alltid antaganden.

Att få en affärscoach kräver en grundlig utvärdering av yrkesmännen på området. Det handlar inte om att skaffa en rådgivare eller konsult som fixar verksamheten. Många människor är på fältet och påstår sig vara affärscoacher men har otillräcklig ackreditering och trovärdighet. Det är svårt att ha ett enkelt svar på rätt person att vända sig till, baserat på utbildningskvalitet, metodik och affärsstrategier. Sök dock någon som klickar på personligt engagemang. De bör ha vittnesmål om framgångssagan och bevis på deras unika karaktär i form av ett pålitligt partnerskap. Hur sätter de riktning, delar feedback, använder verktyg och förblir ansvariga? En coach bör vara någon pålitlig och en som uppmuntrar självriktat målimplementering. De är lyssnare, smarta och partners som förstår vad verksamheten behöver. Coaching kräver tålamod eftersom en coach ger klarhet i nästa steg och väntar på resultatet. Deras nyfikenhet bör matcha mod eftersom det hjälper till att identifiera smärtpunkterna i ett företag. Coachen kan de kontextuella frågorna att ställa och är modig att ge ärlig feedback. En företagare har rätt till sanningen, vilket hjälper dem att reflektera över nästa åtgärd. En coach som blandar de nämnda egenskaperna möjliggör uppnåendet av stabilitet när ett företag implementerar sin vision. 

MS, University of Tartu
Sömnspecialist

Med hjälp av den förvärvade akademiska och yrkeserfarenheten ger jag råd till patienter med olika besvär om psykisk hälsa - nedstämdhet, nervositet, brist på energi och intresse, sömnstörningar, panikattacker, tvångstankar och oro, koncentrationssvårigheter och stress. På fritiden älskar jag att måla och gå långa promenader på stranden. En av mina senaste tvångstankar är sudoku – en underbar aktivitet för att lugna ett oroligt sinne.

Senaste från Business News