///
3 நிமிடங்கள் படித்தன

சமையலில் அலுமினியம் படலத்தைப் பயன்படுத்துவதன் பாதுகாப்பு

அலுமினியப் படலம் என்பது அலுமினிய உலோகத்தால் செய்யப்பட்ட பளபளப்பான தாள். பெரிய துண்டுகளை ஒரு தடிமன் அடையும் வரை சுழற்றுவதன் மூலம் இது தயாரிக்கப்படுகிறது

மேலும் படிக்க »