ข้อตกลงและเงื่อนไข

เงื่อนไขในการใช้

ยินดีต้อนรับสู่ร้านค้าออนไลน์ของเรา! SHOPGIEJO.COM และผู้ร่วมงานให้บริการแก่คุณภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ หากคุณเยี่ยมชมหรือซื้อสินค้าภายในเว็บไซต์นี้ คุณยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดอ่านอย่างระมัดระวัง​

ความเป็นส่วนตัว

โปรดตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตัวของเรา ซึ่งควบคุมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราด้วย เพื่อทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติของเรา

การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อคุณเยี่ยมชม SHOPGIEJO.COM หรือส่งอีเมลถึงเรา แสดงว่าคุณกำลังสื่อสารกับเราทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณยินยอมที่จะรับการสื่อสารจากเราทางอิเล็กทรอนิกส์ เราจะสื่อสารกับคุณทางอีเมลหรือโดยการโพสต์ประกาศบนเว็บไซต์นี้ คุณตกลงว่าข้อตกลง การแจ้ง การเปิดเผย และการสื่อสารอื่น ๆ ที่เรามอบให้คุณทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายใด ๆ ที่การสื่อสารดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร

ลิขสิทธิ์

เนื้อหาทั้งหมดที่รวมอยู่ในไซต์นี้ เช่น ข้อความ กราฟิก โลโก้ ไอคอนปุ่ม รูปภาพ คลิปเสียง การดาวน์โหลดดิจิทัล การรวบรวมข้อมูล และซอฟต์แวร์ เป็นทรัพย์สินของ SHOPGIEJO.COM หรือผู้จัดหาเนื้อหาและได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ การรวบรวมเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินเฉพาะของ SHOPGIEJO.COM โดยได้รับสิทธิ์อนุญาตจาก SHOPGIEJO.COM และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ

เครื่องหมายการค้า

ห้ามใช้เครื่องหมายการค้าและชุดการค้าของ SHOPGIEJO.COM ร่วมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่ไม่ใช่ SHOPGIEJO.COM ในลักษณะใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความสับสนในหมู่ลูกค้า หรือในลักษณะใดๆ ที่ดูหมิ่นหรือทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง SHOPGIEJO.COM . เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดที่ไม่ได้เป็นเจ้าของโดย SHOPGIEJO.COM หรือบริษัทในเครือที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจหรือไม่อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง เชื่อมต่อ หรือสนับสนุนโดย SHOPGIEJO.COM หรือบริษัทในเครือ

ใบอนุญาตและการเข้าถึงเว็บไซต์

SHOPGIEJO.COM ให้สิทธิ์แบบจำกัดแก่คุณในการเข้าถึงและใช้งานไซต์นี้เป็นการส่วนตัว และไม่ดาวน์โหลด (นอกเหนือจากการแคชหน้า) หรือแก้ไข หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของไซต์ ยกเว้นได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก SHOPGIEJO.COM ใบอนุญาตนี้ไม่รวมถึงการขายต่อหรือการใช้งานเชิงพาณิชย์ของเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหา: การรวบรวมและการใช้รายการผลิตภัณฑ์ คำอธิบาย หรือราคาใดๆ: การใช้อนุพันธ์ใดๆ ของเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหา: การดาวน์โหลดหรือคัดลอกข้อมูลบัญชีสำหรับ ประโยชน์ของผู้ค้ารายอื่น: หรือการใช้การทำเหมืองข้อมูล หุ่นยนต์ หรือเครื่องมือรวบรวมและดึงข้อมูลที่คล้ายกัน ไซต์นี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของไซต์นี้ไม่สามารถทำซ้ำ ทำซ้ำ คัดลอก ขาย ขายต่อ เยี่ยมชมหรือใช้ประโยชน์อื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก SHOPGIEJO.COM คุณไม่สามารถใส่กรอบหรือใช้เทคนิคการวางกรอบเพื่อปิดเครื่องหมายการค้า โลโก้ หรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่นๆ (รวมถึงรูปภาพ ข้อความ เค้าโครงหน้า หรือแบบฟอร์ม) ของ SHOPGIEJO.COM และผู้ร่วมงานของเราโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้ง คุณไม่สามารถใช้เมตาแท็กหรือ "ข้อความที่ซ่อนอยู่" อื่นใดโดยใช้ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าของ SHOPGIEJO.COM โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก SHOPGIEJO.COM การใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจะยุติการอนุญาตหรือใบอนุญาตที่ได้รับจาก SHOPGIEJO.COM คุณได้รับสิทธิ์ที่จำกัด เพิกถอนได้ และไม่มีสิทธิ์ขาดในการสร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยังโฮมเพจของ SHOPGIEJO.COM ตราบใดที่ลิงก์นั้นไม่สื่อถึง SHOPGIEJO.COM ผู้ร่วมงาน หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของพวกเขาเป็นเท็จ ทำให้เข้าใจผิด เสื่อมเสีย หรือเรื่องอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม คุณไม่สามารถใช้โลโก้ SHOPGIEJO.COM หรือกราฟิกหรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่น ๆ เป็นส่วนหนึ่งของลิงก์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้ง

บัญชีสมาชิกของคุณ

หากคุณใช้ไซต์นี้ คุณต้องรับผิดชอบในการรักษาความลับของบัญชีและรหัสผ่านของคุณ และสำหรับการจำกัดการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณ และคุณตกลงที่จะยอมรับความรับผิดชอบสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีหรือรหัสผ่านของคุณ หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณสามารถใช้เว็บไซต์ของเราได้เฉพาะกับพ่อแม่หรือผู้ปกครองเท่านั้น SHOPGIEJO.COM และผู้ร่วมงานขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธบริการ ยุติบัญชี ลบหรือแก้ไขเนื้อหา หรือยกเลิกคำสั่งซื้อตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

บทวิจารณ์ ความคิดเห็น อีเมล และเนื้อหาอื่นๆ

ผู้เยี่ยมชมอาจโพสต์บทวิจารณ์ ความคิดเห็น และเนื้อหาอื่น ๆ: และส่งข้อเสนอแนะ ความคิด ความคิดเห็น คำถาม หรือข้อมูลอื่น ๆ ตราบใดที่เนื้อหาไม่ผิดกฎหมาย ลามกอนาจาร ข่มขู่ ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัว ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่สามหรือเป็นที่น่ารังเกียจ และไม่ประกอบด้วยหรือมีไวรัสซอฟต์แวร์ การรณรงค์ทางการเมือง การชักชวนในเชิงพาณิชย์ จดหมายลูกโซ่ การส่งจดหมายจำนวนมาก หรือรูปแบบใดๆ ของ "สแปม" คุณไม่สามารถใช้ที่อยู่อีเมลปลอม ปลอมตัวเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ หรือทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับที่มาของบัตรหรือเนื้อหาอื่น ๆ SHOPGIEJO.COM ขอสงวนสิทธิ์ (แต่ไม่ใช่ภาระผูกพัน) ในการลบหรือแก้ไขเนื้อหาดังกล่าว แต่ไม่ได้ตรวจสอบเนื้อหาที่โพสต์เป็นประจำ หากคุณโพสต์เนื้อหาหรือส่งเอกสาร และเว้นแต่เราจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น คุณให้สิทธิ์แก่ SHOPGIEJO.COM และผู้ที่เกี่ยวข้องในสิทธิ์การใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ แปล สร้างผลงานลอกเลียนแบบ แจกจ่าย และแสดงเนื้อหาดังกล่าวไปทั่วโลกในสื่อใดๆ คุณให้สิทธิ์ SHOPGIEJO.COM และผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ได้รับอนุญาตช่วงในการใช้ชื่อที่คุณส่งเกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าว หากพวกเขาเลือก คุณรับรองและรับประกันว่าคุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิ์ทั้งหมดในเนื้อหาที่คุณโพสต์: เนื้อหานั้นถูกต้อง: การใช้เนื้อหาที่คุณจัดหาไม่ละเมิดนโยบายนี้และจะไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อบุคคลหรือนิติบุคคล: และคุณจะชดใช้ค่าเสียหายให้กับ SHOPGIEJO.COM หรือผู้ที่เกี่ยวข้องสำหรับการเรียกร้องทั้งหมดที่เกิดจากเนื้อหาที่คุณจัดหา SHOPGIEJO.COM มีสิทธิ์แต่ไม่มีภาระผูกพันในการตรวจสอบและแก้ไขหรือลบกิจกรรมหรือเนื้อหาใดๆ SHOPGIEJO.COM จะไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่โพสต์โดยคุณหรือบุคคลที่สาม

ความเสี่ยงของการสูญเสีย

รายการทั้งหมดที่ซื้อจาก SHOPGIEJO.COM ทำขึ้นตามสัญญาการจัดส่ง โดยพื้นฐานแล้วหมายความว่าความเสี่ยงของการสูญเสียและกรรมสิทธิ์สำหรับรายการดังกล่าวจะส่งถึงคุณเมื่อเราส่งไปยังผู้ให้บริการ

รายละเอียดสินค้า

SHOPGIEJO.COM และผู้ร่วมงานพยายามทำให้ถูกต้องที่สุด อย่างไรก็ตาม SHOPGIEJO.COM ไม่รับประกันว่าคำอธิบายผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหาอื่น ๆ ของไซต์นี้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาด หากผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดย SHOPGIEJO.COM นั้นไม่เป็นไปตามที่อธิบายไว้ วิธีแก้ไขเพียงอย่างเดียวของคุณคือการส่งคืนในสภาพที่ไม่ได้ใช้

การปฏิเสธการรับประกันและการจำกัดความรับผิด เว็บไซต์นี้จัดทำโดย SHOPGIEJO.COM บนพื้นฐานของ "ตามที่เป็น" และ "ตามที่มี" SHOPGIEJO.COM ไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เกี่ยวกับการดำเนินการของเว็บไซต์นี้หรือข้อมูล เนื้อหา วัสดุ หรือผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้ คุณตกลงโดยชัดแจ้งว่าการใช้ไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ SHOPGIEJO.COM ขอปฏิเสธการรับประกันทั้งหมด ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการขายได้และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ SHOPGIEJO.COM ไม่รับประกันว่าไซต์นี้ เซิร์ฟเวอร์ หรืออีเมลที่ส่งจาก SHOPGIEJO.COM จะปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ SHOPGIEJO.COM จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายโดยตรง ทางอ้อม โดยไม่ได้ตั้งใจ การลงโทษ และความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง กฎหมายของรัฐบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการจำกัดการรับประกันโดยนัยหรือการยกเว้นหรือการจำกัดความเสียหายบางประการ หากกฎหมายเหล่านี้บังคับใช้กับคุณ การปฏิเสธความรับผิด ข้อยกเว้น หรือข้อจำกัดบางส่วนหรือทั้งหมดข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ และคุณอาจมีสิทธิ์เพิ่มเติม

กฎหมายที่ใช้บังคับ

โดยการเยี่ยมชม SHOPGIEJO.COM คุณตกลงว่ากฎหมายของอังกฤษและเวลส์ โดยไม่คำนึงถึงหลักการขัดกันของกฎหมาย จะควบคุมเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และข้อพิพาทใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างคุณกับ SHOPGIEJO.COM หรือบริษัทร่วม

ข้อพิพาท

ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเยี่ยมชม SHOPGIEJO.COM ของคุณหรือผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อผ่าน SHOPGIEJO.COM ในทางใดทางหนึ่ง จะต้องส่งไปยังอนุญาโตตุลาการที่เป็นความลับใน ประเทศอังกฤษ ยกเว้นในกรณีที่คุณมีการละเมิดหรือขู่ว่าจะละเมิด SHOPGIEJO ในลักษณะใดก็ตาม สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของ COM SHOPGIEJO.COM อาจขอคำสั่งห้ามหรือการบรรเทาทุกข์ตามความเหมาะสมในศาลของรัฐหรือรัฐบาลกลางในอังกฤษและเวลส์ และคุณยินยอมให้ใช้เขตอำนาจศาลและสถานที่เฉพาะในศาลดังกล่าว อนุญาโตตุลาการภายใต้ข้อตกลงนี้จะต้องดำเนินการภายใต้กฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับของสมาคมอนุญาโตตุลาการแห่งอเมริกา คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจะมีผลผูกพันและอาจเข้าสู่การพิจารณาในศาลที่มีเขตอำนาจศาลใดๆ ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมายที่ใช้บังคับ ห้ามอนุญาโตตุลาการภายใต้ข้อตกลงนี้ร่วมกับอนุญาโตตุลาการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นใดภายใต้ข้อตกลงนี้ ไม่ว่าจะผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการแบบกลุ่มหรือด้วยวิธีอื่น

นโยบายเว็บไซต์การปรับเปลี่ยนและความสามารถในการทำลายล้าง

โปรดตรวจสอบนโยบายอื่นๆ ของเรา เช่น นโยบายการจัดส่งและการคืนสินค้า ที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้ นโยบายเหล่านี้ยังควบคุมการเยี่ยมชม SHOPGIEJO.COM ของคุณอีกด้วย เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ นโยบาย และเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ หากเงื่อนไขใด ๆ เหล่านี้ถือว่าไม่ถูกต้อง เป็นโมฆะ หรือด้วยเหตุผลใดก็ตามที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ เงื่อนไขนั้นจะถือเป็นโมฆะและจะไม่กระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ของเงื่อนไขที่เหลืออยู่

คำถาม:

คำถามเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้งาน นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายอื่น ๆ สามารถส่งไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของเราได้โดยคลิกที่ลิงก์ "ติดต่อเรา" ในเมนูด้านข้าง

หรือคุณสามารถส่งอีเมลถึงเราได้ที่: [ป้องกันอีเมล] ด้วย.