ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจโค้ชที่ประสบความสำเร็จและเหตุผลที่คุณต้องการ

ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจโค้ชที่ประสบความสำเร็จและเหตุผลที่คุณต้องการ

การฝึกสอนกลายเป็นคำปกติในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ คำจำกัดความมากมายแลกเปลี่ยนคำกับการให้คำปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญเช่น Melissa Bauknightเชื่อมโยงการฝึกสอนกับการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่แท้จริงซึ่งผลักดันให้แสดงออกอย่างเต็มที่ เป็นคำที่ยืมมาจากกีฬา เราสามารถอนุมานได้ว่าโค้ชนำนักกีฬาผ่านทุกย่างก้าว เรียนรู้กลยุทธ์ ความท้าทาย อุปสรรค การดูแลตนเอง และชัยชนะ บุคคลที่ดำเนินธุรกิจจะทำงานได้ดีด้วยมุมมองภายนอก บุคคลที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและการทำงานตามความเป็นจริง ที่ปรึกษานี้ใช้แนวทางส่วนบุคคล โดยแนะนำเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาจะพบความสำเร็จและความสำคัญในองค์กรของตน ดังนั้นการฝึกสอนธุรกิจจึงเป็นความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างผู้จัดการหรือผู้ประกอบการและโค้ชมืออาชีพในขณะที่ทำงานเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจ 

เมื่อเริ่มต้นธุรกิจ พวกเขาออกแบบวิสัยทัศน์ แต่จะมีประโยชน์มากกว่าหากมีคนที่คอยชี้นำในการปรับวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับค่านิยมส่วนบุคคล โค้ชธุรกิจคือผู้แทรกแซงและสะพานเชื่อมที่กลายมาเป็นหุ้นส่วนเพื่อความเข้าใจในทักษะทางธุรกิจอย่างลึกซึ้งและเป็นส่วนตัว พวกเขาให้คำแนะนำเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น การตั้งเป้าหมาย ความรับผิดชอบ และการคาดการณ์ พวกเขาพิจารณาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงาน พวกเขาจำเป็นต้องเปลี่ยนลักษณะพฤติกรรมส่วนบุคคลและประสบการณ์ส่วนตัวเพื่อรับทัศนคติที่ถูกต้อง การไตร่ตรอง ความคิดสร้างสรรค์ และมุมมองที่สำคัญคือทักษะบางอย่างที่โค้ชธุรกิจนำมาใช้เพื่อช่วยให้ลูกค้ามีศักยภาพสูงสุด การเติบโตของตัวตนภายในช่วยส่งเสริมธุรกิจโดยตรง เนื่องจากผู้ประกอบการได้รับทักษะความเป็นผู้นำที่ดีขึ้น และสร้างความไว้วางใจและทักษะด้านความสามารถอื่นๆ ดังนั้น การฝึกสอนจึงอยู่นอกเหนือโอกาสครั้งเดียวและปลูกฝังชุดเครื่องมือเต็มรูปแบบของผู้จัดการ 

ผู้จัดการหรือผู้ประกอบการรู้ถึงความสำคัญของการเติบโตเพราะพวกเขากำหนดจังหวะและความหลงใหลในการบรรลุเป้าหมาย พวกเขาจะขาดความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะเติบโตหากเป้าหมายของพวกเขาไม่สามารถเชื่อมโยงกับความฝันและแผนการส่วนตัวได้ โค้ชจึงก้าวเข้าสู่การปรับวัตถุประสงค์และเป้าหมายในแง่ของความเกี่ยวข้องและลำดับความสำคัญ โค้ชเข้าแทรกแซงและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอตามข้อตกลงกับเจ้าของเพื่อสร้างแผนงานและให้มุมมองเกี่ยวกับเป้าหมาย การฝึกสอนธุรกิจเป็นชุดสำคัญในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เนื่องจากทักษะที่ใช้ได้ในปัจจุบันอาจกลายเป็นสิ่งที่ซ้ำซากในนาทีถัดไป ดังนั้น ผู้จัดการที่มีประสบการณ์หลายปีจำเป็นต้องฝึกฝนและขัดเกลาความสามารถของตน สถานที่ทำงานของพวกเขายังมีสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย และผู้จัดการจำเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ครอบคลุม พวกเขาต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการทำงานทางไกล การทำงานแบบยืดหยุ่นเวลา และพนักงานระดับอาวุโสและรุ่นน้องทุกคนสามารถปรับตัวให้เข้ากับผลประโยชน์ของบริษัทได้ ตัวอย่างเช่น กลุ่มคนทำงานที่ใหญ่ขึ้น มีกลุ่มคนรุ่นมิลเลนเนียล และหมวดหมู่ดังกล่าวเติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีการตอบรับและการสื่อสารจากเพื่อนฝูง ผู้ปกครอง และแม้แต่โซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นพวกเขาต้องการผู้จัดการที่สามารถพูดคุยหรือให้ข้อเสนอแนะได้อย่างต่อเนื่องหากผู้จัดการพยายามดึงดูดหรือรักษาไว้ ในระดับปฏิบัติการ วิวัฒนาการอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีทำให้เกิดความต้องการความเชี่ยวชาญในการระบุความเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะเกิดขึ้น ผู้จัดการต้องการโค้ชที่จะเน้นที่ตัวบ่งชี้ของโอกาส โอบรับการฝึกสอนเป็นก้าวแรกสู่ ความคิดการเติบโตซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก บุคคลดังกล่าวทราบดีว่าการเปลี่ยนแปลงสัมพันธ์กับการปรับปรุงเพราะพวกเขาเปิดใจรับแนวคิด ความรู้ และความเข้าใจใหม่ พวกเขามีความยืดหยุ่น ชื่นชมคำติชม และท้าทายสมมติฐานเสมอ

การได้รับโค้ชธุรกิจต้องได้รับการประเมินอย่างถี่ถ้วนจากผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้ ไม่เกี่ยวกับการหาที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษามาแก้ไขธุรกิจ หลายคนอยู่ในภาคสนามโดยอ้างว่าเป็นโค้ชธุรกิจแต่ไม่มีการรับรองและความน่าเชื่อถือไม่เพียงพอ เป็นเรื่องยากที่จะมีคำตอบที่ตรงไปตรงมากับคนที่เหมาะสมที่จะเข้าหา โดยพิจารณาจากคุณภาพการฝึกอบรม วิธีการ และแนวทางทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม หาคนที่คลิกที่ ระดับความผูกพันส่วนตัว. พวกเขาควรมีคำรับรองของเรื่องราวความสำเร็จและหลักฐานของเอกลักษณ์ในแง่ของการเป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือ พวกเขากำหนดทิศทาง แบ่งปันความคิดเห็น เครื่องมือที่มีประโยชน์ และยังคงรับผิดชอบอย่างไร โค้ชควรเป็นคนที่น่าเชื่อถือและเป็นคนที่สนับสนุนการกำหนดเป้าหมายด้วยตนเอง พวกเขาเป็นผู้ฟัง ฉลาด และเป็นหุ้นส่วนที่เข้าใจความต้องการของธุรกิจ การฝึกสอนต้องใช้ความอดทนเพราะโค้ชให้ความชัดเจนในขั้นตอนต่อไปและรอผล ความอยากรู้ของพวกเขาควรตรงกับความกล้าหาญเพราะจะช่วยระบุจุดบอดของธุรกิจ โค้ชรู้คำถามตามบริบทที่จะถามและกล้าที่จะให้ข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมา เจ้าของธุรกิจมีสิทธิ์ในความจริง ซึ่งช่วยให้พวกเขาไตร่ตรองการดำเนินการต่อไป โค้ชที่ผสมผสานคุณสมบัติที่กล่าวถึงช่วยให้บรรลุความมั่นคงในขณะที่ธุรกิจดำเนินการตามวิสัยทัศน์ 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัย Tartu
ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับ

ด้วยประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพที่สั่งสมมา ฉันแนะนำผู้ป่วยที่มีข้อร้องเรียนต่างๆ เกี่ยวกับสุขภาพจิต เช่น อารมณ์ซึมเศร้า ความกังวลใจ ขาดพลังงานและความสนใจ ความผิดปกติของการนอนหลับ อาการตื่นตระหนก ความคิดครอบงำและความวิตกกังวล ความยากลำบากในการมีสมาธิ และความเครียด เวลาว่าง ฉันชอบวาดรูปและเดินเล่นบนชายหาด หนึ่งในความหลงใหลล่าสุดของฉันคือซูโดกุ – กิจกรรมที่ยอดเยี่ยมในการสงบจิตใจที่ไม่สบายใจ

ล่าสุดจากข่าวธุรกิจ

การปลดปล่อยแบบองค์รวมกับจิลลินช่วยปลดปล่อยผู้หญิงจากความเครียดเรื้อรัง

จิลลินเป็นโค้ชด้านสุขภาพแบบบูรณาการที่ช่วยให้ผู้หญิงมืออาชีพกลับมามีรูปแบบความเครียดเรื้อรังที่ทิ้งไว้

พรมที่สวยงามของ Dena Lawrence ทอมือในแคชเมียร์โดยช่างทอมือหลัก และจากผ้าไหมชั้นดี

เดนา ลอว์เรนซ์เป็นศิลปินและนักศิลปะบำบัด ผลงานศิลปะอันน่าทึ่งที่ถักทอด้วยมือจนกลายเป็นดีไซเนอร์ที่สวยงาม