Điều khoản và Điều kiện

Điều kiện sử dụng

Chào mừng đến với cửa hàng trực tuyến của chúng tôi! SHOPGIEJO.COM và các đối tác của nó cung cấp dịch vụ của họ cho bạn với các điều kiện sau. Nếu bạn truy cập hoặc mua sắm trong trang web này, bạn chấp nhận các điều kiện này. Hãy đọc chúng một cách cẩn thận.

Quyền riêng tư

Vui lòng xem lại Thông báo về Quyền riêng tư của chúng tôi, cũng điều chỉnh việc bạn truy cập vào trang web của chúng tôi, để hiểu các thông lệ của chúng tôi.

Truyền thông điện tử

Khi bạn truy cập SHOPGIEJO.COM hoặc gửi e-mail cho chúng tôi, bạn đang giao tiếp điện tử với chúng tôi. Bạn đồng ý nhận thông tin điện tử từ chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn bằng e-mail hoặc bằng cách đăng thông báo trên trang web này. Bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và các thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn theo phương thức điện tử đáp ứng bất kỳ yêu cầu pháp lý nào về việc trao đổi thông tin đó bằng văn bản.

Bản quyền

Tất cả nội dung có trên trang này, chẳng hạn như văn bản, đồ họa, biểu tượng, biểu tượng nút, hình ảnh, đoạn âm thanh, tải xuống kỹ thuật số, tổng hợp dữ liệu và phần mềm, là tài sản của SHOPGIEJO.COM hoặc các nhà cung cấp nội dung của nó và được bảo vệ bởi luật bản quyền quốc tế. Việc biên soạn tất cả nội dung trên trang này là tài sản độc quyền của SHOPGIEJO.COM, với quyền tác giả bản quyền đối với bộ sưu tập này của SHOPGIEJO.COM và được bảo vệ bởi luật bản quyền quốc tế.

Thương hiệu

Không được sử dụng thương hiệu và trang phục thương mại của SHOPGIEJO.COM liên quan đến bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào không phải của SHOPGIEJO.COM, theo bất kỳ cách nào có thể gây nhầm lẫn cho khách hàng, hoặc theo bất kỳ cách nào làm mất uy tín hoặc mất uy tín của SHOPGIEJO.COM . Tất cả các nhãn hiệu khác không thuộc sở hữu của SHOPGIEJO.COM hoặc các công ty con của nó xuất hiện trên trang web này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ, những người có thể có hoặc không được liên kết, kết nối với hoặc được tài trợ bởi SHOPGIEJO.COM hoặc các công ty con của nó.

Giấy phép & Quyền truy cập Trang web

SHOPGIEJO.COM cấp cho bạn giấy phép có giới hạn để truy cập và sử dụng trang web này với mục đích cá nhân và không được tải xuống (ngoài bộ nhớ đệm của trang) hoặc sửa đổi nó, hoặc bất kỳ phần nào của nó, trừ khi có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của SHOPGIEJO.COM. Giấy phép này không bao gồm bất kỳ việc bán lại hoặc sử dụng thương mại nào của trang web này hoặc nội dung của nó: bất kỳ việc thu thập và sử dụng bất kỳ danh sách, mô tả hoặc giá sản phẩm nào: bất kỳ việc sử dụng phái sinh nào của trang web này hoặc nội dung của nó: bất kỳ tải xuống hoặc sao chép thông tin tài khoản nào cho lợi ích của người bán khác: hoặc bất kỳ việc sử dụng khai thác dữ liệu, rô bốt hoặc các công cụ thu thập và trích xuất dữ liệu tương tự. Trang web này hoặc bất kỳ phần nào của trang web này không được sao chép, nhân bản, sao chép, bán, bán lại, truy cập hoặc khai thác cho bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của SHOPGIEJO.COM. Bạn không được đóng khung hoặc sử dụng các kỹ thuật đóng khung để đính kèm bất kỳ nhãn hiệu, biểu tượng hoặc thông tin độc quyền nào khác (bao gồm hình ảnh, văn bản, bố cục trang hoặc biểu mẫu) của SHOPGIEJO.COM và các cộng sự của chúng tôi mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản. Bạn không được phép sử dụng bất kỳ thẻ meta hoặc bất kỳ “văn bản ẩn” nào khác sử dụng tên hoặc nhãn hiệu của SHOPGIEJO.COM mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của SHOPGIEJO.COM. Bất kỳ việc sử dụng trái phép nào sẽ chấm dứt sự cho phép hoặc giấy phép được cấp bởi SHOPGIEJO.COM. Bạn được cấp một quyền hạn chế, có thể thu hồi và không độc quyền để tạo một siêu liên kết đến trang chủ của SHOPGIEJO.COM, miễn là liên kết đó không miêu tả SHOPGIEJO.COM, các đối tác của nó, hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ của họ sai, gây hiểu lầm, xúc phạm , hoặc vấn đề xúc phạm khác. Bạn không thể sử dụng bất kỳ biểu tượng SHOPGIEJO.COM nào hoặc hình ảnh hoặc nhãn hiệu độc quyền khác như một phần của liên kết mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản.

Tài khoản thành viên của bạn

Nếu bạn sử dụng trang web này, bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu và hạn chế quyền truy cập vào máy tính của bạn, đồng thời bạn đồng ý chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra với tài khoản hoặc mật khẩu của bạn. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn chỉ có thể sử dụng trang web của chúng tôi khi có sự tham gia của cha mẹ hoặc người giám hộ. SHOPGIEJO.COM và các cộng sự có quyền từ chối cung cấp dịch vụ, chấm dứt tài khoản, xóa hoặc chỉnh sửa nội dung, hoặc hủy đơn hàng tùy ý.

Đánh giá, Nhận xét, Email & Nội dung khác

Khách truy cập có thể đăng đánh giá, nhận xét và nội dung khác: và gửi đề xuất, ý tưởng, nhận xét, câu hỏi hoặc thông tin khác, miễn là nội dung đó không bất hợp pháp, khiêu dâm, đe dọa, phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hoặc gây tổn hại cho bên thứ ba hoặc có thể bị phản đối và không bao gồm hoặc chứa vi rút phần mềm, chiến dịch vận động chính trị, xúi giục thương mại, thư dây chuyền, thư gửi hàng loạt hoặc bất kỳ hình thức “thư rác” nào. Bạn không được sử dụng địa chỉ e-mail sai, mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc nói cách khác là gây hiểu lầm về nguồn gốc của thẻ hoặc nội dung khác. SHOPGIEJO.COM có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) loại bỏ hoặc chỉnh sửa nội dung đó, nhưng không thường xuyên xem xét nội dung đã đăng. Nếu bạn đăng nội dung hoặc gửi tài liệu, và trừ khi chúng tôi có chỉ định khác, bạn cấp cho SHOPGIEJO.COM và các đối tác của nó quyền không độc quyền, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không thể hủy ngang và hoàn toàn có thể cấp phép lại để sử dụng, tái sản xuất, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, dịch , tạo ra các tác phẩm phái sinh từ, phân phối và hiển thị nội dung đó trên toàn thế giới trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào. Bạn cấp cho SHOPGIEJO.COM và các đối tác cũng như người tái cấp phép của SHOPGIEJO.COM quyền sử dụng tên mà bạn gửi liên quan đến nội dung đó, nếu họ chọn. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền đối với nội dung mà bạn đăng: nội dung đó là chính xác: việc sử dụng nội dung bạn cung cấp không vi phạm chính sách này và sẽ không gây thương tích cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào: và bạn sẽ bồi thường cho SHOPGIEJO.COM hoặc các đối tác của SHOPGIEJO.COM về tất cả các khiếu nại do nội dung bạn cung cấp. SHOPGIEJO.COM có quyền nhưng không có nghĩa vụ giám sát và chỉnh sửa hoặc loại bỏ bất kỳ hoạt động hoặc nội dung nào. SHOPGIEJO.COM không chịu trách nhiệm và không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ nội dung nào do bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đăng tải.

Rủi ro thua lỗ

Tất cả các mặt hàng mua từ SHOPGIEJO.COM đều được thực hiện theo hợp đồng vận chuyển. Về cơ bản, điều này có nghĩa là rủi ro mất mát và quyền sở hữu đối với các mặt hàng đó sẽ chuyển cho bạn khi chúng tôi giao hàng cho người vận chuyển.

Mô tả Sản phẩm

SHOPGIEJO.COM và các cộng sự cố gắng cung cấp thông tin chính xác nhất có thể. Tuy nhiên, SHOPGIEJO.COM không đảm bảo rằng các mô tả sản phẩm hoặc nội dung khác của trang web này là chính xác, đầy đủ, đáng tin cậy, cập nhật hoặc không có lỗi. Nếu sản phẩm do SHOPGIEJO.COM cung cấp không đúng như mô tả, biện pháp khắc phục duy nhất của bạn là trả lại trong tình trạng chưa sử dụng.

TỪ CHỐI BẢO ĐẢM VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM TRÁCH NHIỆM TRANG WEB NÀY ĐƯỢC SHOPGIEJO.COM CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “HIỆN CÓ”. SHOPGIEJO.COM KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, ĐỐI VỚI VIỆC HOẠT ĐỘNG CỦA TRANG WEB NÀY HOẶC THÔNG TIN, NỘI DUNG, TÀI LIỆU HOẶC SẢN PHẨM BAO GỒM TRÊN TRANG WEB NÀY. BẠN ĐỒNG Ý RÕ RÀNG RẰNG VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY LÀ RỦI RO DUY NHẤT CỦA BẠN. ĐỐI VỚI NGOẠI HẠN ĐẦY ĐỦ ĐƯỢC PHÁP LUẬT ÁP DỤNG CHO PHÉP, SHOPGIEJO.COM TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI, BẢO ĐẢM NGẪU NHIÊN VỀ TÍNH KHẢ NĂNG VÀ PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. SHOPGIEJO.COM KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG TRANG WEB NÀY, CÁC MÁY CHỦ CỦA NÓ HOẶC E-MAIL ĐƯỢC GỬI TỪ SHOPGIEJO.COM KHÔNG CÓ VIRUS HOẶC CÁC THÀNH PHẦN CÓ HẠI KHÁC. SHOPGIEJO.COM SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, CHỈ ĐỊNH, SỰ CỐ, VÔ CÙNG VÀ HẬU QUẢ. PHÁP LUẬT NHÀ NƯỚC CHỨA KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý HOẶC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN CÁC THIỆT HẠI GÂY RA. NẾU CÁC LUẬT NÀY ÁP DỤNG CHO BẠN, MỘT SỐ HOẶC TẤT CẢ CÁC TUYÊN BỐ TỪ CHỐI, LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN VÀ BẠN CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN BỔ SUNG.

Luật áp dụng

Bằng cách truy cập SHOPGIEJO.COM, bạn đồng ý rằng luật của ENGLAND AND WALES, không tính đến các nguyên tắc xung đột luật, sẽ chi phối các Điều kiện sử dụng này và mọi tranh chấp dưới bất kỳ hình thức nào có thể phát sinh giữa bạn và SHOPGIEJO.COM hoặc các đối tác của nó.

TRIỆU CHỨNG

Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến việc bạn truy cập SHOPGIEJO.COM hoặc đến các sản phẩm bạn mua qua SHOPGIEJO.COM sẽ được đệ trình lên trọng tài bí mật tại ENGLAND, ngoại trừ trường hợp bạn vi phạm hoặc đe dọa vi phạm SHOPGIEJO theo bất kỳ cách nào. COM s quyền sở hữu trí tuệ, SHOPGIEJO.COM có thể tìm kiếm lệnh trừng phạt hoặc biện pháp phù hợp khác tại bất kỳ tòa án tiểu bang hoặc liên bang nào ở ENGLAND AND WALES, và bạn đồng ý với quyền tài phán và địa điểm độc quyền tại các tòa án đó. Trọng tài theo thỏa thuận này sẽ được tiến hành theo các quy tắc hiện hành của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ. Phán quyết của trọng tài sẽ có giá trị ràng buộc và có thể được đưa vào như một phán quyết tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào. Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, không có trọng tài nào theo Thỏa thuận này sẽ được tham gia vào một trọng tài liên quan đến bất kỳ bên nào khác tuân theo Thỏa thuận này, cho dù thông qua tố tụng trọng tài tập thể hay cách khác.

CÁC CHÍNH SÁCH, S MODA ĐỔI, VÀ SỰ VỐN SITE

Vui lòng xem lại các chính sách khác của chúng tôi, chẳng hạn như chính sách Giao hàng và Trả hàng, được đăng trên trang web này. Các chính sách này cũng chi phối việc bạn ghé thăm SHOPGIEJO.COM. Chúng tôi có quyền thực hiện các thay đổi đối với trang web, chính sách và các Điều kiện sử dụng này bất kỳ lúc nào. Nếu bất kỳ điều kiện nào trong số này được coi là không hợp lệ, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do nào không thể thực thi, thì điều kiện đó sẽ được coi là có thể cắt đứt và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều kiện còn lại nào.

CÂU HỎI:

Các câu hỏi liên quan đến Điều kiện sử dụng, Chính sách bảo mật hoặc tài liệu khác liên quan đến chính sách của chúng tôi có thể được chuyển đến nhân viên hỗ trợ của chúng tôi bằng cách nhấp vào liên kết “Liên hệ với chúng tôi” trong menu bên.

Hoặc bạn có thể gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ: [email được bảo vệ] năm