Chính sách Bảo mật

Đảm bảo rằng bạn đã đọc chính sách bảo mật của chúng tôi để hiểu cách dữ liệu của bạn được sử dụng.

Chính sách Bảo mật này giải thích cách Giejo ("Giejo, " "we," hoặc là "us") thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin về bạn. Chính sách Bảo mật này áp dụng khi bạn sử dụng các trang web, ứng dụng di động và các sản phẩm và dịch vụ trực tuyến khác của chúng tôi có liên kết đến Chính sách Bảo mật này (gọi chung là của chúng tôi "DỊCH VỤ”), Liên hệ với nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi, tương tác với chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội hoặc tương tác với chúng tôi.

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách Bảo mật này theo thời gian. Nếu chúng tôi thực hiện thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách sửa đổi ngày ở đầu chính sách này và trong một số trường hợp, chúng tôi có thể cung cấp cho bạn thông báo bổ sung (chẳng hạn như thêm tuyên bố vào trang web của chúng tôi hoặc cung cấp cho bạn thông báo). Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại Chính sách Bảo mật này thường xuyên để được cập nhật thông tin về các phương pháp cung cấp thông tin của chúng tôi và các lựa chọn có sẵn cho bạn.

Bộ sưu tập các thông tin

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi

Chúng tôi thu thập thông tin bạn cung cấp trực tiếp cho chúng tôi. Ví dụ: bạn chia sẻ thông tin trực tiếp với chúng tôi khi bạn tạo tài khoản, điền vào biểu mẫu, gửi hoặc đăng nội dung thông qua Dịch vụ của chúng tôi, mua tư cách thành viên, giao tiếp với chúng tôi qua nền tảng của bên thứ ba, yêu cầu hỗ trợ khách hàng hoặc giao tiếp với chúng tôi. . Các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm tên, địa chỉ email của bạn và bất kỳ thông tin nào khác mà bạn chọn cung cấp.

Chúng tôi không thu thập thông tin thanh toán thông qua Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi dựa vào các bên thứ ba để xử lý các khoản thanh toán liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi. Bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp để tạo điều kiện cho việc thanh toán như vậy đều phải tuân theo chính sách bảo mật của bên xử lý thanh toán bên thứ ba và chúng tôi khuyến khích bạn xem lại chính sách này trước khi bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào cho bên xử lý thanh toán.

Thông tin chúng tôi thu thập tự động khi bạn tương tác với chúng tôi

Trong một số trường hợp, chúng tôi tự động thu thập một số thông tin nhất định, bao gồm:

 • Thông tin Hoạt động: Chúng tôi thu thập thông tin về hoạt động của bạn trên Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như lịch sử đọc của bạn và khi bạn chia sẻ liên kết, theo dõi người dùng, đánh dấu bài đăng và vỗ tay cho bài đăng.
 • Thông tin sử dụng và thiết bị: Chúng tôi thu thập thông tin về cách bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm dữ liệu về thiết bị và mạng bạn sử dụng, chẳng hạn như kiểu phần cứng, phiên bản hệ điều hành, mạng di động, địa chỉ IP, số nhận dạng thiết bị duy nhất, loại trình duyệt và ứng dụng phiên bản. Chúng tôi cũng thu thập thông tin về hoạt động của bạn trên Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như thời gian truy cập, các trang đã xem, các liên kết được nhấp và trang bạn đã truy cập trước khi điều hướng đến Dịch vụ của chúng tôi.
 • Thông tin được Thu thập bởi Cookie và Các Công nghệ Theo dõi Tương tự: Chúng tôi sử dụng các công nghệ theo dõi, chẳng hạn như cookie, để thu thập thông tin về bạn. Cookie là các tệp dữ liệu nhỏ được lưu trữ trên ổ cứng của bạn hoặc trong bộ nhớ thiết bị giúp chúng tôi cải thiện Dịch vụ của mình và trải nghiệm của bạn, xem các lĩnh vực và tính năng nào trong Dịch vụ của chúng tôi phổ biến và đếm lượt truy cập. Chúng tôi cũng làm việc với các nhà cung cấp phân tích bên thứ ba, những người sử dụng cookie, đèn hiệu web, số nhận dạng thiết bị và các công nghệ khác để thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi cũng như các trang web và ứng dụng khác, bao gồm địa chỉ IP, trình duyệt web, thông tin mạng di động, các trang đã xem của bạn , thời gian dành cho các trang hoặc trong các ứng dụng dành cho thiết bị di động và các liên kết được nhấp vào. Thông tin này có thể được Giejo và những người khác sử dụng để phân tích và theo dõi dữ liệu, xác định mức độ phổ biến của một số nội dung nhất định, cung cấp nội dung nhắm mục tiêu đến sở thích của bạn trên Dịch vụ của chúng tôi và hiểu rõ hơn về hoạt động trực tuyến của bạn. Để biết thêm thông tin về cookie và cách tắt chúng, hãy xem Lựa chọn của bạn bên dưới.

Thông tin chúng tôi thu thập từ các nguồn khác

Chúng tôi lấy thông tin từ các nguồn của bên thứ ba. Ví dụ: chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn từ các mạng xã hội, nhà cung cấp dịch vụ kế toán và nhà cung cấp phân tích dữ liệu.

Thông tin chúng tôi phát triển

Chúng tôi có thể lấy thông tin hoặc đưa ra suy luận về bạn dựa trên thông tin chúng tôi thu thập được. Ví dụ: chúng tôi có thể đưa ra suy luận về vị trí của bạn dựa trên địa chỉ IP của bạn hoặc suy ra các tùy chọn đọc dựa trên lịch sử đọc của bạn.

Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được để cung cấp, duy trì và cải thiện Dịch vụ của mình, bao gồm cả việc cá nhân hóa các bài đăng mà bạn thấy. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin thu thập được để:

 • Liên lạc với bạn về nội dung, sản phẩm, dịch vụ và tính năng mới do Giejo cung cấp và cung cấp các tin tức và thông tin khác mà chúng tôi nghĩ rằng bạn sẽ quan tâm (xem Lựa chọn của bạn bên dưới để biết thông tin về cách chọn không tham gia các thông tin này bất kỳ lúc nào);
 • Phát hiện, điều tra và ngăn chặn các sự cố bảo mật và các hoạt động độc hại, lừa đảo, gian lận hoặc bất hợp pháp khác và bảo vệ các quyền và tài sản của Giejo và những người khác;
 • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và tài chính của chúng tôi; và
 • Thực hiện bất kỳ mục đích nào khác được mô tả cho bạn tại thời điểm thông tin được thu thập.

Chia sẻ thông tin

Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân trong các trường hợp sau hoặc theo cách khác được mô tả trong chính sách này:

 • Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân nếu chúng tôi tin rằng việc tiết lộ đó tuân theo hoặc theo yêu cầu của bất kỳ luật hoặc quy trình pháp lý hiện hành nào, bao gồm cả các yêu cầu hợp pháp của cơ quan công quyền nhằm đáp ứng các yêu cầu về an ninh quốc gia hoặc thực thi pháp luật. Nếu chúng tôi định tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo quy trình pháp lý, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn để bạn có thể thách thức nó (ví dụ: bằng cách tìm kiếm sự can thiệp của tòa án), trừ khi chúng tôi bị pháp luật cấm hoặc tin rằng làm như vậy có thể gây nguy hiểm cho người khác hoặc gây ra bất hợp pháp hạnh kiểm. Chúng tôi sẽ phản đối các yêu cầu pháp lý đối với thông tin về người dùng Dịch vụ của chúng tôi mà chúng tôi cho rằng không đúng.
 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân nếu chúng tôi tin rằng hành động của bạn không phù hợp với các thỏa thuận hoặc chính sách người dùng của chúng tôi, nếu chúng tôi tin rằng bạn đã vi phạm pháp luật hoặc nếu chúng tôi tin rằng điều đó là cần thiết để bảo vệ quyền, tài sản và sự an toàn của Giejo, của chúng tôi người dùng, công chúng hoặc những người khác.
 • Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân với luật sư của mình và các cố vấn chuyên môn khác khi cần thiết để nhận được lời khuyên hoặc nói cách khác là bảo vệ và quản lý lợi ích kinh doanh của chúng tôi.
 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân liên quan đến hoặc trong các cuộc đàm phán liên quan đến bất kỳ sự hợp nhất, bán tài sản công ty, tài trợ hoặc mua lại toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi bởi một công ty khác.
 • Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân với sự đồng ý của bạn hoặc theo chỉ đạo của bạn.
 • Chúng tôi cũng chia sẻ thông tin tổng hợp hoặc không được xác định danh tính không thể được sử dụng một cách hợp lý để nhận dạng bạn.

Nhúng của bên thứ ba

Giejo không lưu trữ một số nội dung được hiển thị trên Dịch vụ của chúng tôi. Khi bạn tương tác với Embed, nó có thể gửi thông tin về tương tác của bạn tới bên thứ ba lưu trữ giống như khi bạn truy cập trực tiếp vào trang của bên thứ ba. Giejo không kiểm soát thông tin mà bên thứ ba thu thập thông qua Nhúng hoặc những gì họ làm với thông tin. Chính sách Bảo mật này không áp dụng cho thông tin được thu thập thông qua Nhúng. Chính sách bảo mật của bên thứ ba lưu trữ Embed áp dụng cho bất kỳ thông tin nào mà Embed thu thập và chúng tôi khuyên bạn nên xem lại chính sách đó trước khi tương tác với Embed.

Lựa chọn của bạn

Cookie

Hầu hết các trình duyệt web được đặt để chấp nhận cookie theo mặc định. Nếu muốn, bạn có thể điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình để xóa hoặc từ chối cookie của trình duyệt. Xin lưu ý rằng việc xóa hoặc từ chối cookie có thể ảnh hưởng đến tính khả dụng và chức năng của Dịch vụ của chúng tôi.

Sở thích giao tiếp

Bạn có thể chọn không nhận một số thông tin liên lạc từ chúng tôi, chẳng hạn như thông báo, bản tin và thông báo hoạt động. Nếu bạn chọn không tham gia, chúng tôi vẫn có thể gửi cho bạn các email quản trị, chẳng hạn như các mối quan hệ kinh doanh đang diễn ra của chúng tôi.

Quyền riêng tư California của bạn

Đạo luật Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California hoặc “ĐCSTQ” (Bộ luật Cal. Civ. § 1798.100 và tiếp theo) dành cho người tiêu dùng cư trú tại California các quyền nhất định đối với thông tin cá nhân của họ. Nếu bạn là cư dân California, phần này áp dụng cho bạn. Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân sau đây cho mục đích kinh doanh và thương mại.

Định danh:

 • Nhà cung cấp phân tích
 • Nhà cung cấp thông tin liên lạc
 • Nhà cung cấp dịch vụ khách hàng
 • Nhà cung cấp bảo mật và phòng chống gian lận
 • Nhà cung cấp cơ sở hạ tầng
 • Nhà cung cấp tiếp thị
 • Người xử lý thanh toán

Thông tin thương mại:

 • Nhà cung cấp phân tích
 • Nhà cung cấp cơ sở hạ tầng
 • Người xử lý thanh toán

Internet hoặc thông tin hoạt động mạng điện tử khác:

 • Nhà cung cấp phân tích
 • Nhà cung cấp cơ sở hạ tầng

Tài liệu tham khảo:

 • Nhà cung cấp phân tích
 • Nhà cung cấp cơ sở hạ tầng

Giejo không bán thông tin cá nhân của bạn.

Theo một số giới hạn nhất định, bạn có quyền (1) yêu cầu biết thêm về các danh mục và phần thông tin cá nhân cụ thể mà chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ về bạn, (2) yêu cầu xóa thông tin cá nhân của bạn, (3) chọn từ bất kỳ hoạt động bán thông tin cá nhân nào của bạn, nếu chúng tôi tham gia vào hoạt động đó trong tương lai và (4) không bị phân biệt đối xử khi thực hiện các quyền này. Chúng tôi sẽ không phân biệt đối xử với bạn nếu bạn thực hiện các quyền của mình theo CCPA.

Nếu chúng tôi nhận được yêu cầu của bạn từ một đại lý được ủy quyền, chúng tôi có thể yêu cầu bằng chứng rằng bạn đã cung cấp cho đại lý đó giấy ủy quyền hoặc rằng đại diện có thẩm quyền bằng văn bản hợp lệ để thay mặt bạn gửi yêu cầu thực hiện các quyền. Điều này có thể bao gồm việc yêu cầu bạn xác minh danh tính của mình. Nếu bạn là một đại lý được ủy quyền đang tìm cách yêu cầu, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Tiết lộ bổ sung cho các cá nhân có trụ sở tại Châu Âu

Nếu bạn sống ở Khu vực kinh tế Châu Âu (“EEA”), Vương quốc Anh hoặc Thụy Sĩ, bạn có một số quyền và sự bảo vệ nhất định theo luật hiện hành liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và phần này áp dụng cho bạn.

Cơ sở pháp lý để xử lý

Khi chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ làm như vậy dựa trên các cơ sở hợp pháp sau:

 • Để thực hiện các trách nhiệm của chúng tôi theo hợp đồng của chúng tôi với bạn (ví dụ: cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mà bạn yêu cầu).
 • Khi chúng tôi có lợi ích hợp pháp trong việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để vận hành doanh nghiệp của chúng tôi hoặc bảo vệ lợi ích của chúng tôi (ví dụ: cung cấp, duy trì và cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, tiến hành phân tích dữ liệu và giao tiếp với bạn).
 • Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi (ví dụ: duy trì hồ sơ về sự đồng ý của bạn và theo dõi những người đã chọn không tham gia các giao tiếp phi hành chính).
 • Khi chúng tôi có sự đồng ý của bạn để làm như vậy (ví dụ: khi bạn chọn nhận thông tin liên lạc phi hành chính từ chúng tôi). Khi sự đồng ý là cơ sở pháp lý để chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có thể rút lại sự đồng ý đó bất kỳ lúc nào.

Lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân trong thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích mà chúng tôi đã thu thập ban đầu và cho các mục đích kinh doanh hợp pháp khác, bao gồm cả việc đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý, quy định hoặc các nghĩa vụ tuân thủ khác của chúng tôi.

Yêu cầu về chủ đề dữ liệu

Theo một số giới hạn nhất định, bạn có quyền yêu cầu quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn và nhận dữ liệu của bạn ở định dạng di động, quyền yêu cầu sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân của bạn và quyền phản đối, hoặc yêu cầu chúng tôi hạn chế, xử lý nhất định. Để thực hiện các quyền của bạn: Bạn có thể phản đối việc sử dụng dữ liệu cá nhân của mình bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi.

Câu hỏi hoặc Khiếu nại

Nếu bạn lo lắng về việc xử lý dữ liệu cá nhân của chúng tôi mà chúng tôi không thể giải quyết, bạn có quyền khiếu nại với Cơ quan bảo vệ dữ liệu nơi bạn cư trú.