I-Redemption Song Inc. iyinhlangano yomculo engenzi nzuzo egxile emfundweni yomculo nemiphakathi enganakiwe

I-Redemption Song Inc. yinhlangano yomculo engenzi nzuzo, egxile emfundweni yomculo nemiphakathi enganakiwe

I-Redemption Song Inc. yinhlangano yomculo engenzi nzuzo, egxile emfundweni yomculo nemiphakathi enganakiwe. Lapho ngingena emhlabeni webhizinisi elingenzi nzuzo, ngase ngivele ngingusomabhizinisi owasungula amabhizinisi amancane ambalwa okuhlanganisa nenhlangano yamazwe ngamazwe yokubhukha umculo.  

Ngaleso sizinda, ngaba nombono oyingqayizivele wokuthi ngangifuna kanjani le nhlangano yenze umsebenzi wayo kanye nombono wayo. Ngenxa yezinye izibopho, nakuba inhlangano yahlanganiswa ngo-2001 ayizange yenziwe ngokugcwele kwaze kwaba ngu-2012 lapho kwakunesikhala esanele nokunakwa ukuze kwakhiwe izinhlelo ezinomthelela, ezinobuciko. Kusukela ngo-2012 inhlangano iye yanda yaba inhlangano kazwelonke neyamazwe ngamazwe esebenza ngaphansi kwezinhlelo ezingu-4 ezibalulekile.

Ezimbili zalezi zinhlelo kuhloswe ngazo ukuthuthukisa umnotho wemiphakathi enganakiwe. Enye yazo egxile ekuletheni izinsimbi zomculo ezimpilweni zezingane ezinganakekelwa kahle kanye nezikole ezinganakiwe futhi okwesine igxile emabhizinisini okwakha imali engenayo avumela imodeli yenhlangano yethu eyingqayizivele yokusebenza okungenzi inzuzo ukuthi iqinise izinga lohlelo nokuzimela ngokusebenza. 

Le ndlela yenkulungwane yeminyaka engenzi nzuzo izoduma kakhulu kuleli shumi leminyaka njengoba izinhlangano ezingenzi nzuzo zikhula zifunda ukuthi kubaluleke kangakanani ukuze kuqhubeke umgomo wazo kanye nombono lapho zingaba nohlobo oluthile lokulawula ukusebenza kwayo ngoba lapho izinga elithile lokuqoqwa kwezimali lenziwa ngaphakathi. , inhlangano iyancipha ukuthembela futhi ithintwa izimo ezingalindelekile zabanikeli nabanikeli abangahoxisa ukusekela kwabo kungazelelwe. Le modeli yokusebenza kwenhlangano engenzi nzuzo ihlukaniswe ngokuthi: 21st Ibhizinisi Elingenzi Nzuzo Lekhulu Leminyaka. 

Indaba yomsunguli/Yomnikazi nokuthi yini ebagqugquzele ukuthi baqale ibhizinisi

Uzalelwe eJamaican futhi wakhulela eDolobheni laseNew York, ngibe nothando lomculo impilo yami yonke. Ngaba yiciko elidumile lokuqopha nelenzayo futhi ngasebenza njengosomabhizinisi (manje owaziwa njengeciko elizimele) ebhizinisini lami lamaciko ngaphambi kokuthi igama elithi iciko elizimele libe yinto. Lokhu kwaqala ngo-1989 futhi yayingekho i-inthanethi, i-Google, i-Facebook, akukho kwalokho. Bekuwumzamo wami wesibili wokuba amabhizinisi futhi ngathatha lokho engangikufunde ekuqaleni inkampani yobungcweti, yezohwebo, yokuhlanza (One Bright Day - OBD) ngikufake kule ndawo empilweni yami, umculo.

Phakathi kwezinto engangizifundile futhi ngazuza kulawa mabhizinisi ama-2 ukuthengisa ngamaqembu kanye nokwakha amasu. Uma ngicabanga ngokumaketha kwama-guerilla nokuthi lokho kwakunzima kangakanani ngaleso sikhathi kungenza ngizibuze ukuthi ingabe isizukulwane sanamuhla sosomabhizinisi sinawo yini umbono wokuthi ukuphila kwabo kulula kangakanani kunezinkundla zokuxhumana ezandleni zaso. Ngifunde nokunamathela kulokho okuthandayo. Ngangihlala ngithanda ukuhlanza futhi lapho ngikwenza igumbi lalibonakala liklanywe kabusha hhayi nje ukuhlanzwa. Ngaqonda futhi ukuthi uma ungaqhamuka nebhizinisi elincane elinomthwalo ophansi, womabili lawa mabhizinisi awe ngaphansi kwawo, ungathola ingxenye enkulu yemali engenayo futhi kusukela lapho ngibheka lezo zici ezi-2 kunoma yiliphi ibhizinisi engisondela kulo. 

Ngasebenza ibhizinisi lami lokuqala, i-OBD, etafuleni lami lasekhishini. Lapho ngenza lokhu ngangisanda kuthola indawo yami yokuqala, ngangineminyaka engamashumi amabili nambili futhi ngangingazi ukuthi imali yami yokubolekwa imali elandelayo izovelaphi. Ngangifuna ukuba usomabhizinisi wesifazane kabi, into engangiyitshele i-10 yamith uthisha webanga lami ngangizokwenza uma sengikhulile, ngibeke konke emgqeni ukuze ngigxume.  

Ngolunye usuku ngagcina ngixhume enye yezinkampani ezinkulu ezithengisa izindlu ukuze ngicabangele inkampani yami ukuze ihlanzele ezinye zezakhiwo zamahhovisi ezihlonishwayo edolobheni. Umongameli wenkampani wagcina ethe ngelinye ilanga, “Ake sihlele i-aphoyintimenti yesonto elizayo ehhovisi lakho, ake ngiphume ngibone ukuthi inkampani yakho imayelana nani.” Ngagxuma ngaphandle komlingiswa (uyazi, owesifazane webhizinisi ozwakalayo osebenza ehhovisi elikhuphukayo owayesenezinkontileka ezinkulu - yikes) futhi wakhumbula ukuthi ngangingekho ehhovisi ekhanda lami. Ngabuka isitofu, isiqandisi nakho konke okunye ekhishini ngicabanga, yikes. Ngethuka. Ngithe uma ngithula ngaqala ngakha amasu okuthi ngenza kanjani ihhovisi ndawana thize endlini. Ukukhumbula nje lokho kungenza ngizibuze ukuthi ngabe osomabhizinisi bangabantu abahluzekile yini. 

Umhlangano uhambe kahle. Sithole izinkontileka ezinkulu ezimbalwa futhi ezinyangeni ezimbalwa inkampani efanayo yasiqashela leyo ndawo yehhovisi ekhuphukayo ngentengo ephansi ngendlela exakayo futhi ibisinika izinkontileka ezingaphezu kuka-$10,000 ngenyanga. Lokho kulingana nangaphezulu kuka-$25,000 namuhla. Leli bhizinisi langinika ithuba lezezimali lokuqala ibhizinisi lami lomculo elizimele futhi kungakabiphi ngase ngingena phakathi kwebhizinisi lomculo, ukubhukha-ukukhangisa kanye nekhono lami lomculo, ukuqopha nokucula. Konke lokhu bekuyisu.  

Konke engikwenzile kwezamabhizinisi kusukela ngaleso sikhathi, okuhlanganisa i-Redemption Song Inc. kanye ne-Music Cart (isitolo sethu somculo esiku-inthanethi), kuwuchungechunge olunolwazi olunzulu lwezifundo ezifundwe kusukela ku-One Bright Day. Njengosomabhizinisi ongemuva kombala nobukhulu obungenzi inzuzo kwengezwa enhlanganweni futhi yingakho kungeke kufane nesithombe sakudala sezinhlangano ezingenzi nzuzo. Lokhu akubambeki okuningi okwamanje kodwa kuzokwenzeka. 

Umkhakha Wesithathu, okungelinye nje igama lebhizinisi elingenzi nzuzo, ufuna osomabhizinisi ukuze basize lesi sigaba sebhizinisi sifunde ukuthi singafana kanjani nebhizinisi, ngoba kunjalo. Lapho izinhlangano ezingenzi-nzuzo ezengeziwe zingakhawulela umnikelo kanye nangaphezu kokuncika kwangaphandle ukuze kuphile nempilo ye-ajenda yazo kungalapho zingakwazi khona ukunciphisa umthelela ebukhoneni bazo lapho lezo zici zangaphandle zenza izinto ngokuzumayo njengokuhoxisa ukusekela kwazo. Le ndlela emisha yokusondelana nebhizinisi elingenzi nzuzo iwumhlahlandlela kanye nendlela yeminyaka eyinkulungwane engiholela kuyo le nhlangano.

Izinselelo ibhizinisi/imakethe ebhekene nazo

Izinselele zamanje ezikhathaza kakhulu imiphumela ye-Covid 19. Kunezinkinga ezimangalisayo zokuhlinzeka eziguqule ukusebenza kwethu ku-playtmc.com, isitolo sethu somculo esiku-inthanethi. Enye inkinga ephazamisa kakhulu ukuncishiswa komphumela wokumaketha wezikhangiso ze-Google, izikhangiso ze-Facebooks nezinye. Ngokomqondisi wethu wezokumaketha, into enomthelela kulokhu ikhomba isidingo esiphezulu sendawo ye-inthanethi, okudala ukuncintisana okwengeziwe kwendawo yezikhangiso. Lokhu kumayelana njengoba emabhizinisini amaningi, inzuzo kanye nengenzi-nzuzo njengoba lezi zindlela eziku-inthanethi zokumaketha seziwumgogodla wokumaketha okuyimpumelelo.

Amathuba ibhizinisi/imakethe ebhekene nawo

Njengenhlangano edansela ubuciko asisebenzisi endaweni yokucabanga ukuthi kufanele ube necebo elilodwa wenze into eyodwa ngoba ingqondo yokuqamba ayisebenzi kanjalo. Ngalesi sizathu, inhlangano yethu ibe nemibono “esakeni lamaqhinga” lapho ingadonsa khona amasu nemibono ukuze iqondise izinselele zamanje. Le mibono iba yithuba nezindlela zokuzungeza. Sibheke lezo ezihambisana nesimo esikhona ngemibandela ethile. Ingabe ingeza imali engenayo? Ingabe iphephile ngesikhathi sobhadane olungalindelekile? Ingabe singayiqala manje? Saqonda kulabo ababenempendulo ethi yebo futhi safika emsebenzini. 

Izeluleko kwabanye mayelana nebhizinisi

Kunomfanekiso oyinganekwane mayelana nokuba nebhizinisi elikude kakhulu neqiniso. Kudinga i-grit ukuze ungayeki. Kungase kukukhalise ngezinye izikhathi. Inzima impela le ndawo kodwa uma ukwazi ukuhlonza ukuthi ukhonza bani nokuthi kungani wenza lokho okuzoba uphethiloli osezingeni eliphezulu ngisho noma izinto zibheda phambili naphambili. Ake lokho kube amandla abangela konke okwenzayo. Esinye isici esibalulekile ukuthi noma uqala ibhizinisi lakho ngo-$100, liqale ngesifanekiso sebhajethi. Uma ungakwazi ukubhekana nemali yebhizinisi lakho iso ngeso akulona ibhizinisi. Okokugcina, zungeza abantu abasekelayo abenza izinto okungafanele ufise ukuzenza futhi okungafanele uzame ukuzenza - futhi bahamba phambili kuzo. 

Injongo: Futhi, uma ungacacile ukuthi usebenzela bani, injongo yakho nenjongo yakho ngeke ichazwe futhi uma lokho kungachazwanga lapho inhlangano/ibhizinisi ngeke libe nenhloso. Izinjongo zakho yizinto ozenzayo ukuze wenze umgomo wakho nenjongo yakho kubonakale emhlabeni - kube okwangempela. Izinjongo zansuku zonke, zamasonto onke, zenyanga, zonyaka yizo ezikuyisa emgomweni wakho noma ekufezeni injongo yakho. 

Ezezimali: Ukuqinisekisa kabusha ukunethezeka ngesabelomali kanye nezimali zebhizinisi ukuze kube nomuzwa wokwazi nokulawula ibhizinisi. Abaningi bethu bayesaba imali. Kungumqondo omuhle ukubhekana nalokho ngokomuntu siqu ukuze ukwesaba kungadluliswa ebhizinisini. Kuwumuzwa omangalisayo lapho amadokhumenti ezezimali etholakala futhi isithombe sokusebenza kwezezimali sicacile futhi sitholakala kungakhathaliseki ukuthi ibhizinisi lingaba lincane kangakanani.

 Thumela: Umsebenzi omkhulu we-CEO ophumelelayo ukuthola abantu abangakwazi ukwenza umsebenzi bangatholi ukuthi kwenziwa kanjani wonke umsebenzi.  

Amanye Amathiphu ambalwa: 

Bhekana namaqiniso

1. Ungalindeli ukuceba hhayi ngokuphazima kweso, noma nini. Kunalokho bheka ezinye izinto ezingezona ezemali bese uqondanisa nokuthi “kungani” wenza lokhu okwenzayo ngoba osomabhizinisi abaningi ababi ngosozigidi kodwa ungakwazi ukuzibekela umgomo wakho ukuthi ube neholo elinethezekile elikuvumela ukuthi ungabasebenzeli abanye. 

U-Daymond John, umsunguli we-FUBU futhi oyilungu le-Shark Tank wake wabhala ku-Tweet: “Ngincamela ukuzisebenzela u-$40,000 ngonyaka kunokusebenzela omunye umuntu.” Ngaphendula: “Ngiyavuma.” Ingabe ibhizinisi lifana nesidingo sakho esikhundleni sokufuna? Ingabe yindawo oyidingayo ukuze usebenze njengomuntu onikelayo futhi ojabulayo? Bese usondela kuyo usuka endaweni yokuthi ungenza okungenani lokho omunye umuntu angakukhokhela kona.

Ukuba ngumphathi wakho

2. Uzoba nesimiso sakho kodwa isikhathi eside singase sibukeke kanje: awekho amaholide, ukulala kancane, izinsuku ezinde, ezinde kanye nasekuseni kakhulu. I-flip side ukuthi ishejuli yakho ngempela. Uma kungelona iholidi, ungenza indawo yokuhlala ethengekayo ngocingo lwakho. Hamba ngezinyawo noma ugibele ibhayisikili eduze kwekhaya lakho noma ihhovisi; zindla ukuze wenze isikhathi sokuphumula emzimbeni; uma kungenzeka, hamba uye ejimini izikhathi ezimbalwa ngeviki futhi uhlele imisebenzi yakho yokuzilibazisa kanye nokuxhumana okungewona okwebhizinisi nomndeni nabangane. Ukwengeza lezi zinto ekhalendeni futhi uma kudingeka ukuhlela kabusha, kuhlele kabusha ngokushesha nje lapho ukukhansela kwenzeka. Isimiso sakho ngempela.

Iba nesineke

3. Ngeke kwenzeke ngokuphazima kweso. Yiba kuyo ukuze udonse futhi ube nohlelo lokudonsa.

Yiba ngumgqugquzeli wakho omkhulu

4. Khuthazwa yinto ezwa sengathi impilo yakho incike kuyo. Umgqugquzeli wakho uzozizwa njengomlilo ovuthayo ngaphakathi. Akukho ukukubalekela. Kuyifu phezu kwekhanda lakho.  

Kutuswa ukuzidumisa

5. Zinike isikhathi sokuzizwa kabi ngokwehluleka futhi ungeqeli ngale kwalokho. Zincome ngakho konke okufezile, kungakhathaliseki ukuthi kuncane kangakanani.

Yiba Uzazi Wakho

6. Abantu abaqanjiwe, futhi yilokho osomabhizinisi, abathanda ukuchitha isikhathi bodwa kunabanye abantu kodwa baqaphe lokho ukuze imizwa yokuhlukaniswa ingangeni. Osomabhizinisi anginaso isiqiniseko sokuthi sonke siyimilutha yokusebenza kodwa siyidlanzana. kithina esingekho, thina sonke ngokuqinisekile silingisa ukuziphatha komuntu oyedwa. Uma sesikuhlonze lokhu singaziphoqa ukuthi SIMISE lapho sikuleso sikhala futhi siphinde sivakashele ngesinye isikhathi ngendlela ehlukile. 

Qinisa Ukwethembela Kwakho

7. Ziveze ekufundeni, ekulaleleni nasekubukeleni izinto ezikhuthazayo nezikhulisa isisekelo solwazi lwakho.

Ukuziphendulela

8. Abeluleki bashiya izifundo namagama azonamathela kuwe impilo yakho yonke. Inkampani yezohwebo ethengisa izindlu ezanikeza i-One Bright Day ithuba, i-VP kwakunguMnu. Ron Trowbridge kwa-Ryan's and Associates avolontiya ukungifundisa. Abeluleki bakha ukuzethemba kwakho.

Kunzima  

8. Usomabhizinisi uyakwazi ukukuhlakaza kwesinye isikhathi kodwa angeke ukuphule. Uma udinga, khala bese uzama - zama futhi futhi futhi futhi. Imivuzo miningi.  

U-Ieva Kubiliute unguchwepheshe wezengqondo kanye nomeluleki wezocansi nobudlelwano kanye nombhali ozimele. Uphinde abe ngumeluleki wemikhiqizo eminingi yezempilo nokuphila kahle. Nakuba u-Ieva egxile kakhulu ekuhlanganiseni izihloko zempilo kusukela kokuqina nokondleka kahle, ukuya ekuphileni kahle ngokwengqondo, ubulili nobudlelwano nezimo zempilo, ubhale ngezihloko ezihlukahlukene zendlela yokuphila, okuhlanganisa ubuhle nokuhamba. Amaphuzu avelele emisebenzi kuze kube manje afaka: i-spa-hopping esezingeni eliphezulu e-Spain nokujoyina ijimu yaseLondon engu-£18k-ngonyaka. Othile kufanele akwenze! Uma engashiyi edeskini lakhe—noma exoxisana nochwepheshe nezifundo eziyisibonelo, u-Ieva uphelelwa amandla nge-yoga, ifilimu emnandi nokunakekelwa kwesikhumba okuhle (okuthengekayo yiqiniso, kuncane akwaziyo ngobuhle bebhajethi). Izinto ezimlethela injabulo engapheli: ama-detoxes edijithali, ama-oat milk lattes nokuhamba kwezwe okude (futhi ngezinye izikhathi ukugijima).

Okwakamuva okuvela ezindabeni zebhizinisi