I-Radka Fashion - uhlobo lwezikhwama zesikhumba nezesekeli

I-Radka Fashion - uhlobo lwezikhwama zesikhumba nezesekeli

I-Radka Fashion iwuphawu lwezikhwama zesikhumba nezinsiza engazisungula eJalimane ngo-2015.

– Indaba yomsunguli/Yomnikazi nokuthi yini eyabagqugquzela ukuthi baqale ibhizinisi

Igama lami ngingu-Radka Sillerova, ngiyi-CEO, umnikazi futhi ngingumklami we-Radka Fashion brand. Futhi ngingumgijimi wemarathon, ngagijima imijaho emithathu eBerlin, ePrague naseParis futhi nginentshisekelo enkulu yokuphila okunempilo.

Radka Sillerova

Ngihlala kusukela ngo-2005 eJalimane lapho ngasuka khona ePrague, i-Czech Rep. ngenxa yomlingani wami ngaleso sikhathi owayesebenza ngaseNuremberg.

Kwakuyisiqalo esijabulisayo nesinesiqalo esinzima eJalimane ngoba ngashiya umsebenzi okhokhelwa kahle kakhulu eCzech Rep. Ngahamba ngahlala namadodana ami uPatrik noLukas ababengasazi noma yisiphi isiJalimane. Ekuqaleni kwakufanele baphinde unyaka wabo esikoleni kabili futhi kwadingeka ngibafundise cishe zonke izinsuku.  

Lapho sijwayelana nokuphila kwethu eJalimane, sasingasenazo izinkinga esikoleni, izingane zami zazenza kahle, ngangijabule emsebenzini wami omusha wesikhashana ehhovisi labangane bami, saba nezinsuku ezimnandi namaholide nomlingani wami futhi Ngangicabanga ukuthi konke kwakumangaza kodwa kwafika ukushaqeka. Ngo-2014 ngenyanga eyodwa ngalahlekelwa umlingani wami, umsebenzi wami kanye nendlu yami.

Ngangingazi ukuthi ngenzeni. Ngazithola sengimpambano-mgwaqo, lapho ngangicabanga khona ukuthi ngibuyele ePrague noma ngihlale kwelinye izwe. Njengoba indodana yami encane yayisenonyaka ekolishi phambi kwayo, nganquma ukusala ngiyoyisekela ukuze iqedele izifundo zayo. Ngacabanga ukuthi kufanele kube lula.

Ngaqala ukufuna umsebenzi omusha kodwa ngangawuthola ngoba ngase ngineminyaka ecela ku-50 futhi ngiyisihambi kwelinye izwe. 

“Isikhungo semisebenzi” saseJalimane asizange sivume ukuthi ngithole iziqu zami esikoleni esiphakeme sase-Czech economy futhi safuna ukungibuyisela esikoleni sansuku zonke iminyaka emibili ngaphambi kokuba siqale ukungitholela imisebenzi ethile. Umbono ongaka! Ngangingenaso isikhathi sokuhlala nsuku zonke esikoleni, kwakudingeka ngisebenze ukuze ngikhokhe izikweletu zami!

Ngangiphatheke kabi kakhulu ngalesi simo futhi ngolunye usuku izinyathelo zami zangiholela esitolo sezincwadi ePrague lapho ngingazange ngiye khona isikhathi eside. 

Angisoze ngalukhohlwa lolu suku, lwalufana nenganekwane. Ngazulazula phakathi kwamashalofu ngifuna incwadi ethakazelisayo. Kungenzeka uyazi ukuthi umuzwa wokuthi ufuna okuthile kodwa awazi ukuthi kufanele kube yini. Ngahamba kancane kancane ngisuka kwenye incwadi ngiya kwenye, ngifunda izihloko kodwa akukho okwavusa isithakazelo sami kwaze kwaba yilapho kungazelelwe ikhehla elingumdayisi leza kimi, labuza ukuthi kwenzekani kimi. Wangitshela ukuthi wangibukela esitolo isikhathi eside. Wabe esengiyisa eshalofini lezincwadi ekhoneni futhi wanginikeza incwadi evela kuRobert Kiyosaki ethi “Rich Dad Poor Dad” enamagama: Kufanele uyifunde le ncwadi!

Lolu suku lwayishintsha impilo yami. Ngaqala ukufunda incwadi futhi lapho ngiqeda ukufunda, ezinsukwini ezimbalwa kamuva njengenhlanhla yomlingo ngabona ku-Facebook isikhangiso sokuthi uDarren Weeks, umeluleki waseCanada kaRobert Kiyosaki uzofika eJalimane. Ini? URobert Kiyosaki ofanayo… umbhali engiqeda ukufunda? Akukholakali! Angizange ngikholwe! Bengicabanga ukuthi mhlawumbe wuphawu lwe-Universe…?

Ngokushesha ngabhuka indawo emcimbini kaDarren. Ngahamba nendodana yami encane uLukas sahamba ibanga elingaphezu kuka-200km saya eStuttgart ukuyothamela ukwethulwa kwebhizinisi. Bengingazi ukuthi kuzoba mayelana nani, ngavele ngacabanga ukuthi okungenani ngizohlangana nabantu abasha futhi ngibone okuhlukile. Ngaleso sikhathi ngangingasazi kahle isiNgisi. Ngangidinga ihedisethi ukuze ngilalele ukuhumusha.

URadka noCharlie Sheem

Ubusuku bonke badlula engangikulindele. Kwakujabulisa kakhulu ukuthi ngibhalisele uhlelo lwakhe lwezamabhizinisi, lapho ngahlangana khona nabantu abaningi abamangalisayo abavela kuwo wonke umhlaba. 

Ezinyangeni ezimbalwa kamuva ngaphinde ngahlangana noKim noRobert Kiyosaki mathupha kanye nabo bonke abeluleki babo. Kwakuyisenzakalo esihle kangangokuthi ngacabanga ukuthi kufanele ngikutshele abesifazane abathengisa esitolo sezincwadi. Lapho ngibuyela ePrague ngangigijima ngiya esitolo sezincwadi kodwa owesifazane wayengekho. Ngabuza emva kwakhe bangitshela ukuthi ubesiza lapho izinsukwana nje, usethathe umhlalaphansi futhi akasasebenzi esitolo… Ini…? Kubukeka sengathi ubekhona ukuze angibonise incwadi!?

Kodwa ngibuyele endabeni yami yebhizinisi. Ngokusekelwe ekuqeqesheni kuka-Darren “ETP Rich Dad” kanye nabantu abaseduze kwami ​​nginqume ukuqala inkampani yami ngezikhwama ngoba eminyakeni embalwa edlule ngangiphupha ngokudala owami ojosaka onethezekile, ophathekayo, omibalabala futhi obukeka kahle. Iphupho lami lavela phambi kwamehlo ami futhi, ojosaka abahle engangicabanga ngabo, kodwa ngenxa yempilo entofontofo engangilokhu ngilibekela yona kamuva… Uyazi…ngolunye usuku…

Kungani ngangifuna ukuzenzela ojosaka bami? Kwaqala ngonyaka engathuthela ngawo eNuremberg, edolobheni elinemizila yamabhayisikili engapheli. Ngagibela ibhayisikili ngaya edolobheni laseNuremberg futhi ngangingenawo ubhaka omuhle. Nganginganelisekile ngobhaka wokuhamba, oyisicefe. Bonke ojosaka emakethe babemnyama noma abansundu ngokucishe babe nomumo ofanayo kanye nomugqa othambile we-unicolor. Bengifuna okuhlukile! Isikhwama esigcwele amandla futhi esinomphefumulo. Bengifuna ukuza edolobheni ngiphethe ubhaka omuhle wokuklama, ukuba nezandla zamahhala, ngibukeke nginhle, ngijabule ngibukeka ngimuhle futhi ngizizwe ngikhululekile. Kanjalo nephupho lami lazalwa futhi kamuva lafezeka. 

Lapho ngithatha isinqumo, yonke into yashintsha ngokushesha okukhulu. 

Ngangena esifundweni ukuze ngifunde ukuthunga izikhwama. Ngangithunga ezinye izingubo ngisemncane kodwa ngingakaze ngibe nojosaka futhi ngangifuna ukwazi ukuthi kwenziwa kanjani. Ngathenga umshini wokuthunga omdala waseJalimane wezimboni futhi ngaqala ukuthunga izikhwama nakuba ngingakaze ngiye esikoleni sokuklama noma sendwangu. Ngifunde yonke into mina ku-YouTube naku-Google. Kamuva ngathola umthungi wami wokuqala nabanye engisebenza nabo eqenjini lami engisebenza nabo. Ngaqala ukufunda isiNgisi, ikakhulukazi ngokulalela i-TV, kamuva ku-YouTube.

U-Radka Sillerova - Isonto Lemfashini laseParis, ngo-Okthoba 2022 Owinile Umklomelo

Ngaya emibukisweni eminingi yokuhweba eYurophu ukuze ngithole isikhumba esingcono kakhulu, izindwangu kanye nezingxenye. Ngaya eCanada, USA, UK, Dubai, Italy, France, Austria, Switzerland, Mexico. Ngaya emihlanganweni eminingi yokuxhumana e-Europe naseNyakatho + eNingizimu Melika ukuze ngihlangane nabantu abasha engingabambisana nabo. Ngangikuyo yonke indawo lapho ngangingena khona futhi nginikeza izandla zamahhala nemizwa ye-chic kwabesifazane emhlabeni wonke. Ngiphinde ngafunda komunye umqeqeshi u-JT Foxx owangethula kuCharlie Sheen futhi ngihlala ngiqhubeka nokufunda ukumaketha, ukukopisha, ukubhala. Ngithole izikhwama zami embukisweni wemfashini e-Liverpool e-England, ePrague e-Czechia, ngonyaka odlule embukisweni wemfashini obaluleke kakhulu emhlabeni ... eParis.

Izikhwama zami zaqala ukudayiswa kuma-boutiques eCanada, USA, Japan, Netherland, Germany, Austria, Czech Rep. 

Abanikazi bezikhwama zami bahlanganisa uKim Kiyosaki nabeluleki bakhe, uCharlie Sheen noVaclav Klaus, indodana yowayenguMongameli waseCzech.

I-Radka Fashion ivele ngendlela yenhlolokhono, ifilimu noma izithombe ku-Czech “TV Relax”, i-Canadian TV “Voice of Canada”, kumagazini wase-United Arab Emirates othi “Ladies in Business”, kumagazini we-German Lifestyle “Herzstück” kanye “ Umagazini we-N&N, kumagazini wase-UK "Global Woman", ku-Czech Radio "Blanik" futhi ngoDisemba 2022 kumagazini wodumo waseCzech "Isimo".

Bengikhuluma ezingqungqutheleni eziningi eCanada, USA, UK, Dubai, Mexico, Germany, France, Switzerland, Czech Rep. lapho ngikhuthaza kakhulu abesifazane ukuthi bazimele futhi bazisungulele awabo amabhizinisi. 

- Izinselelo ibhizinisi/imakethe ebhekene nazo 

Inselele enkulu yebhizinisi lami bekuyiminyaka emibili edlule, iminyaka yokuvalwa lapho ngalahlekelwa khona ezinye zezitolo zami engangisebenza nazo, iholo lami lehla lacishe lafinyelela kuqanda. Izitolo zezitolo kudingeke ukuthi zivale iminyango yazo izinyanga eziningi kanti ezinye azibange zisavulwa.

Ngesikhathi se-pandemie ngathola umsebenzi oseceleni egatsheni lokunakekelwa kwezempilo. Ngaqala ukufundisa abantu indlela yokuphila enempilo futhi ngabakhipha ehlathini ngiya ezifundweni zokuhamba ngezinyawo zeNordic ngokubambisana nehhotela lezempilo iSchürger eJalimane.

Ukuthenga kususwe kokungaxhunyiwe ku-inthanethi kwaya ku-inthanethi ... Bengisenkingeni. Ngaqonda ngokushesha ukuthi kufanele ngishintshe iwebhusayithi yami isuke cishe engasebenzi iye kwengcono kodwa kwase kwephuze kakhulu. Yebo, lo mbono wawunezinkulungwane eziningi zosomabhizinisi ngo-2020 futhi. Futhi inkinga enkulu yavela ngokushesha. Kwakungenakwenzeka ukuthola umklami wewebhu ongaletha iwebhusayithi yami esimweni esingcono. Lapho ekugcineni ngithola ifemu ethile eyavuma ukungisebenzela ngaba nezinkinga ezinkulu ngayo, yayimatasa nezinye izinkampani eziningi ezinkulu kangangokuthi ayizange ibe naso isikhathi sokusebenzela encane. Baqede iwebhusayithi yami ngemuva kwezinyanga eziningi zokulibaziseka. Kungibize imali eningi futhi ngathola ukuthi iwebhusayithi yami i-Radkafashion.com ayisebenzi kahle futhi kwesinye isikhathi ayisebenzi nhlobo. Ngadumala kakhulu ngaze nganquma ukuzakhela isitolo esiku-inthanethi emsamo wakwaShopify. Ngifunde okuningi futhi ku-YouTube futhi ngavula iwebhusayithi yami entsha engenze ngokwezifiso yona ngqo ngoSepthemba 1st 2022!  

- Amathuba ibhizinisi/imakethe ebhekene nawo 

Ngijabule kakhulu ngokuthi ngikwazile ukuhlangana empilweni yami yezamabhizinisi abantu abaningi abadumile njengoRobert noKim Kiyosaki nabo bonke abeluleki babo noma 

umlingisi waseJalimane u-Uschi Glas. 

Into emangalisa kakhulu ingxoxo yami ne-Hollywood Star uCharlie Sheen esiteji phambi kwabantu abangu-2.500 e-Los Angeles ngo-2017. Kwakungenxa yami njengowesifazane ovela ezweni le-post-communist, lapho sasingavunyelwe ukuhamba, njengokungathi inganekwane futhi. Lapho ngisemncane ngangingakaze ngicabange ukuthi kungenzeka ukuhlangana nenkanyezi yaseHollywood!

Ukuphumelela kwami ​​kwesibili okukhulu kwaba ezinyangeni ezimbalwa ezedlule ngo-Okthoba 2022. Ngikhethwe yi-Int. Inhlangano Yeviki Lemfashini yokuthamela Isonto Lemfashini Elimangalisayo Lomhlaba Wonke eParis ukwethula izikhwama zami nezingubo lapho ngiphinde ngawina khona umklomelo wokuba Umklami Wezikhwama Ezinethezeka ohamba phambili.

- Iseluleko kwabanye mayelana nebhizinisi

Uma unanoma yiliphi iphupho ungalindi isikhathi esingcono noma isikhathi lapho impilo yakho ibhidlika. Qala ngokushesha, akukho okumele ulinde! Iba nesibindi sokunikeza umkhiqizo noma isevisi yakho yonke indawo lapho ucabanga ukuthi kungenzeka futhi ikakhulukazi lapho ucabanga ukuthi akunakwenzeka! Ungayeki! Zonke izinto ezinhle zithatha isikhathi! 

Kubalulekile futhi ukuthi uzungezwe abantu abanomqondo ofanayo, kukukhuthaza kakhulu ohambweni lwakho lwebhizinisi. 

Ukubonga kufanele ngaso sonke isikhathi sibe njalo!  

Siyabonga ngesikhathi sakho! 

Radka

Iwebhusayithi yami: radkafashion.com

Facebook: https://www.facebook.com/RadkaFashionForYou

Instagram: https://www.instagram.com/radka_fashion/

-YouTube: https://www.youtube.com/channel/UClnmtVcIU5ov7vqsxuFvw_A

Okuthunyelwe kwakamuva kuka-Tatyana Dyachenko (bona konke)

Eminyakeni edlule, uTatyana usebenze njenge-blogger yezocansi kanye nomeluleki wobudlelwano. Uke wavela kumamagazini afana neCosmopolitan, Teen Vogue. Vice, Tatler, Vanity Fair, nabanye abaningi. Kusukela ngo-2016, uTatyana ugxile ku-sexology, waya ezifundweni ezihlukahlukene zokuqeqesha, wabamba iqhaza ezingqungqutheleni zamazwe ngamazwe kanye nezingqungquthela. “Ngifisa sengathi abantu bangalungisa izindaba zocansi kusenesikhathi! Khohlwa amahloni, ubandlululo futhi ukhululeke ukubonana nodokotela wezocansi ukuze uthole usizo noma iseluleko!” U-Tanya uyakujabulela ukuphishekela ikhono lakhe lokusungula ngokusebenzisa ukumodela, ubuciko be-graffiti, isayensi yezinkanyezi, nobuchwepheshe.

Okwakamuva okuvela ezindabeni zebhizinisi